Vårdreformen – valfrihet eller ojämlikhet?

 

Social- och hälsovårdseformen väcker oro hos både vårdpersonal och lekmän. Trots planering över en längre tid kvarstår många frågetecken kring reformen. Kommer hälso- och sjukvårdssystemet att genomgå mest positiva förändringar eller är en kritisk inställning befogad? En paneldebatt där experter diskuterar ämnet arrangeras av Åbo läkarförening den 14.9.2018.

Åbo läkarförening (ÅLF) firar sitt 160-årsjubileum genom att bjuda in allmänheten till att följa med en paneldebatt gällande vårdreformen. Det omdiskuterade temat berör många och ger nu allmänheten möjlighet att höra väl insatta personer debattera och eventuellt ge svar på öppna frågor. Hur kommer just min vård att påverkas? Kommer vård på svenska att kunna tryggas i framtiden?

Professor Mats Brommels från Karolinska Institutet kommer att fungera som inledare och deltagare. Andra deltagare är Sandra Bergqvist som är viceordförande för SFP, Kimitoöns kommundirektör Anneli Pahta, professor Jesper Ekelund som är verksamhetsområdesdirektör för psykiatrin vid ÅUCS samt medicine doktor Mikael Luther, ordförande för vårdnämnden i Korsholm. Som moderator fungerar Jessica Ålgars-Åkerholm, kommunikationschef vid förändringsorganisationen för Egentliga Finlands vård- och landskapsreform.

Debatten går av stapeln den 14.9.2018 med start kl 16:30 i Johan Haartman-salen vid ÅUCS. Föreningen hälsar alla intresserade hjärtligt välkomna och hoppas på stort intresse bland allmänheten. P.g.a. kaffeservering är förhandsanmälan önskvärd.

Tidtabell

  • 16:30 – 16:45 Kaffe
  • 16:45 Välkomstord - Åbo läkarförenings ordförande Outi Lahdenperä
  • 16:50 – 17:15 Inledning - professor Brommels
  • 17:15 – 19:00 Debatt, alla deltagare - moderator Jessica Ålgars –Åkerholm

 

För ytterligare information, vänligen kontaka:

Outi Lahdenperä (ordf.)                                      Ilja Nystrand (sekr.)

040 5113194                                                         050 3216939

outi.lahdenpera@utu.fi                                       ilja.nystrand@tyks.fi

 

Tidtabell

  • 16:30 – 16:45 Kaffe
  • 16:45 Välkomstord Outi
  • 16:50 – 17:15 Brommels inledning
  • 17:15 – 19:00 Debatt, alla deltagare – moderator Jessica Ålgars –Åkerholm