Kräftskiva

22 Augusti 2014 kl. 19.00–23.00
Åbo Läkarförening planerar i år ordna kräftskiva för föreningens medlemmar med avec. Som datum fredag 22.8.2014. Lokal ännu oklar men bokas under juni 2014 och beror på antalet anmälningar, så styrelsen önskar anmälningar under maj och juni. Kräftskivan bekostas av medlemmarna själva, priset klarnar när man vet antalet deltagare.

Plats
Oklar ännu, beror på antalet deltagare