Första vårmötet

11 Mars 2015 kl. 18.00–20.30
Åbo läkarförenings första vårmöte går av stapeln den 11.3 på restaurang Svenska klubben. På mötet håller docent Pekka Tarkkila från Tölö sjukhus en föreläsning som behandlar kronisk smärta. Välkommen på utbildning i glada kollegers samvaro! 

Plats
Svenska klubben
Slottsgatan 10
20100 Åbo