Första höstmötet

09 September 2015 kl. 18.00–21.00
Åbo läkarförening inbjuder sina medlemmar till höstens första höstmöte med utbildning och samvaro på Hus Lindman den 9.9. med start klockan 18.00. Diabetolog Markku Vähätalo föreläser om utmaningar inom vården av typ II diabetes.

Plats
Hus Lindman
Biskopsgatan 15
20500 Åbo