Åbo Läkarförenings medlemsmöte

09 Oktober 2019 kl. 18.00–21.30

Välkommen på Åbo Läkarförenings medlemsmöte, under vilket förslag till stadgeändring kommer att diskuteras. Efter mötet följer utbildning och samvaro.

Tid: onsdagen 9.10.2019 klockan 18.00.
Plats: Blu Marina Palace, Slottsgatan 32

FÖRENINGSÄRENDEN

1. Mötet öppnas
2. Konstaterande av att mötet är lagligt sammankallat och beslutfört. Val av två protokolljusterare.
3. Kommande program
4. Anmälningsärenden
5. Förslag till stadgeändring presenteras av styrelsen
6. Övriga ärenden
7. Mötet avslutas

ÅBO LÄKARFÖRENING UTBILDAR

kl 18.30 ”Borrelios”, specialläkare inom inre medicin, geriatri och infektionssjukdomar Tony Häggblom
kl 19.30 Diskussion
kl 19.40 Middag

Anmälningar (obligatoriska!) görs direkt till sekreterare via e-post abolakarforening@gmail.com. Nämn också ev. kostpreferenser
Sista anmälningsdag 25.9.

Ilja Nystrand
ÅLF ordf.


Plats
Blu Marina Palace
Slottsgatan 32
20100 Åbo

Arrangör
Åbo läkarförening

Jan 2020
TiOnToFr
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31